Koho mohu mít u svého porodu a proč?

Jak se dát do klidu?
Co si s sebou sbalit do porodnice?

Ačkoli o naší představě porodu, dokud nejsme těhotné, většinou moc neuvažujeme, tušíme, že je to moment, kdy se rodí nový člověk a žena se rodí v matku. Je to nevšední zážitek s mnoha svými tajemstvími, a tak toužíme mít u sebe ty, kteří nám budou oporou.

Klasický porod v porodnici ve filmech většinou připomíná spíše nepříjemné trhání zubů. Přesto vnímejme narození našich dětí jako vysoce intimní záležitost a součást vašeho intimního života. I pro velmi empatický zdravotnický personál jsme jedna z mnoha pacientek, ale pro nás je to jeden z nejzásadnějších momentů našeho života. I pomyšlení na některé nečekané situace, které s sebou porodní proces může přinést, nás podvědomě nabádá, abychom požádaly o doprovod nám blízkou osobu. A je skvělé, že dnes je již doprovod vnímán se samozřejmostí.

Dříve bylo rození dětí s vyloučením mužské veřejnosti, zatímco dnes muži statečně nastupují do první linie. Oba byste si měli tuto variantu dobře promyslet a zároveň nechat otevřené dveře všem dalším možnostem. Možná, že až ta chvíle nastane, budete to cítit jinak...

Pokud se vám nyní zdá, že u toho chcete být oba, velmi doporučuji, aby se na předporodní přípravě podílel i váš muž do té míry, do které mu to bude příjemné. Stejně jako vy ocení, že trochu více ví, jak to bude vypadat. Pokud porod pochopí jako přirozený proces, ke kterému jsme byly stvořeny, pokud bude chápat bolest jako vítaného pomocníka v porodním mechanismu, jistě se mu tato nevšední situace bude zvládat snadněji. Pokud však bude podléhat své nejistotě a strachu, může porod dokonce zkomplikovat. Jeho adrenalin (stresový hormon) je bohužel „nakažlivý“ pro kohokoli v okolí. Včetně vás. Tak může váš porodní proces zastavit.

Zvládá-li však muž svou podporující roli při porodu dobře, může být pro vás velmi vítaným spojencem v neosobním prostředí porodnice i důležitou osobou v péči o vás. S ním totiž nikdy nezůstanete sama a bude-li vám to příjemné, může vás povzbuzovat podpůrnou masáží.

Váš muž může spolu s porodní asistentkou či lékařem hledat cesty, jak vyjít vstříc vašim přáním z porodního plánu, nemůže však za vás ani za dítě rozhodovat. Dokud je miminko součástí vašeho těla, ke všem postupům musíte dát souhlas vy. To vás může velmi rušit v soustředění na porodní proces, proto je dobré, když váš partner některá vaše přání předjedná na základě vaší předchozí dohody a informací z předporodní přípravy.

Je možné, že se na doprovození k porodu nebude cítit. V tom případě to respektujte, máme více možností, jak nebýt sama.

Některé ženy z různých důvodů upřednostní přítomnost své maminky, sestry či kamarádky před přítomností svého muže. Jistě je povzbudivé mít po boku ženu, která porod zažila a může vám předat kousek své moudrosti v klidu, který se na vás bude snažit přenést. I v tomto případě je praktické, aby váš doprovod s vámi sdílel alespoň část předporodní přípravy, neboť naše maminky prožívaly narození svých dětí v jiné době. Seznamte je se svými představami porodu dříve, aby pak nebyly zaskočeny, to by mohlo mít vliv na jejich klid.

Můžete v těhotenství navštěvovat porodní asistentku v rámci předporodní přípravy a požádat jí o doprovození k porodu. Pokud nemá smlouvu s danou porodnicí, bude u porodu vystupovat v roli doprovodu, a proto své zdravotnické kompetence nebude moci využít. Přesto pro vás může být přínosné znát její odborný názor na doporučený postup v péči o vás. Pokud vás zná z období těhotenství, dokáže také citlivěji reagovat na drobné změny ve vašem chování a přizpůsobit tomu péči o vás. Tím, že v rámci předporodní přípravy prohovoříte řadu situací, které u porodu mohou nastat, může vám pak předkládat možnosti, které nejsou v rozporu s vašimi přání, pokud to není nezbytně nutné.

Je-li vám představa doprovodu zkušené ženy příjemná, můžete zvážit také přítomnost duly. Ta nemá sice zdravotnické vzdělání, její znalosti se však specializují na podporu ženy ve všech fázích porodu hlavně po psychické stránce. Ví, jak mluvit nebo beze slov komunikovat s rodící ženou, aniž by ji rušila v soustředění na porod a umí pomoci i v emocionálně vypjatých situacích. Dokáže také navrhnout různé prostředky, které vám uleví a napomohou postupu porodu. Také ona může sehrát velmi důležitou roli v komunikaci s personálem porodnice a pomoci vytvořit atmosféru klidu, která je pro porod vítaná. Pomoc a podporu duly si pochvalují také partneři. I jim vytváří pocit zázemí a s jejím doprovodem se cítí jistěji, bez pocitu, že třeba nebudou vědět co dělat. Když muž potřebuje na chvíli odejít, je klidný, že ženu nenechává samotnou.

Podrobnosti k práci duly najdete zde: www.porody.net/2016/04/28/podpora-duly-ma-priznivy-vliv-na-zdravi-zen-a-deti/

Rozdíl mezi porodní asistentkou a dulou viz článek Vše o dulách a porodních asistentkách.

Karina:
Mého muže na předporodní přípravě pobavila kapitolka Co rodící ženě neříkejte. Například: „Miláčku, já vím, jak Tě to bolí.“ To si nemůžete dovolit, protože jste nikdy nerodil. Pravděpodobně to vaši ženu naštve.

Lucie:
V průběhu těhotenství jsme doma velmi zvažovali zda mě k porodu doprovodí jenom manžel, nebo i dula či porodní asistentka. Docela dlouho jsem se rozkoukávala v tom, co bych od jedné nebo druhé vlastně měla očekávat. Nakonec jsme se rozhodli nenarušovat chod porodnice, kde jsem byla registrovaná, tím že bychom vyžadovali doprovod 2 osob místo jedné, a doprovázel mě u porodu pouze manžel (pokud nepočítáme zdravotnický personál). Nutno poznamenat, že v manželovi mám velkou oporu a máme podobný přístup k požadavkům na svobodnou a respektující zdravotní péči. Byl u toho, když jsme se na porod připravovali, a sám podle svých sil a schopností si dohledával informace, které mu chyběly (například si přečetl příslušné části v učebnici moderního porodnictví). U porodu jsem pak měla jistotu, že udělá vše proto, aby nás ochránil a umožnil nám zůstat v naší porodní bublině bez rušení … a i tato jistota pomohla hladkému průběhu porodu.

Míša:
Překvapilo mě, že si kamarádka vzala k porodu tři osoby - manžela, porodní asistentku i dulu (obě se však dobře znaly). Vytvořila tak prý harmonii všech přístupů a cítila se naprosto bezpečně. 

Jak se dát do klidu?
Co si s sebou sbalit do porodnice?