Co znamenají všechny ty zkratky v těhotenské průkazce?

Co mě čeká u gynekologa v druhém trimestru? 14-27tt
Jak se připravovat na porod ve druhém trimestru? Musím se už teď rozhodnout, kde chci rodit?

ABO
systém krevních skupin (krevní skupiny A, B, AB, 0)

AC (anglicky = abdominal circumference)
obvod bříška plodu, který se měří ultrazvukem

AFP
hodnota alfa-fetoproteinu. Využívá se k posouzení rizika výskytu chromozomálních odchylek a defektů neurální trubice.

AMC
amniocentéza (odběr plodové vody)

Anamnéza
údaje o zdravotním stavu pacienta, jeho sociálních a pracovních poměrech a také o zdraví jeho rodičů, sourozenců a prarodičů

AS
akce srdeční

B
přítomnost bílkoviny v moči

BPD (anglicky = biparietal diameter)
vzdálenost temenních kostí plodu (spolu s dalšími rozměry plodu - FL, AC - můžeme určit předpokládanou váhu miminka)

BPP
biparietální průměr (český ekvivalent BPD - viz výše)

BWR (Bordet-Wassermanova reakce)
vyšetření na syfilis

C
přítomnost cukru v moči

CRL (anglicky = crown-rump length)
vzdálenost mezi temenem a kostrčí zárodku, která se měří ultrazvukem. Podle naměřené velikosti určujeme délku těhotenství v prvním trimestru (v prvních 12-ti týdnech těhotenství).

CS (anglicky = cervix score)
vyšetření stavu děložního čípku

Cyto (cytologie)
vyšetření stěru buněk na děložním čípku

Erytrocyty
počet červených krvinek v krvi

FD
hmat na uložení dělohy, hmat na výšku fundu děložního

FL (anglicky = femur length)
délka stehenní kosti (spolu s dalšími rozměry plodu - BPD, AC - můžeme určit předpokládanou váhu miminka)

Hb (hemoglobin)
červené krevní barvivo pro transport kyslíku

HBsAg
povrchový antigen hepatitidy B je bílkovina produkovaná virem hepatitidy B. Jde o nejčasnější indikátor akutní nebo chronické hepatitidy B.

HC
obvod hlavy plodu, který se měří ultrazvukem

HIV (human imunodefitience virus)
HIV virus

KO
krevní obraz

Kolpo (kolposkopie)
vyšetření děložního čípku optickým přístrojem

Leukocyty
počet bílých krvinek v krvi

MD
mateřská dovolená

Medikace
předepsané léky

Moč B
přítomnost bílkoviny v moči

Moč C
přítomnost cukru v moči

MOP
mikrobiální obraz poševní

NT
tloušťka šíjového projasnění plodu (množství volné tekutiny v záhlaví plodu), která se měří ultrazvukem

OC
onkologická cytologie

OGTT (orální glukózový toleranční test)
vyšetřovací metoda, která se používá k diagnostice onemocnění diabetes mellitus (DM, cukrovka), gestačního diabetu (cukrovka v těhotenství) a porušené glukózové tolerance (PGT)

OP
srdeční ozvy plodu

PAAP-A
hodnota specifického těhotenského proteinu A - využívá se k posouzení rizika výskytu chromozomálních odchylek

Pelvimetrie
měření pánevních rozměrů

PM
datum poslední menstruace

PP
den, kdy nastávající maminka ucítí první pohyby svého miminka

PRENASCAN
genetický test na zjištění Downova syndromu plodu

Rh
Rh faktor

RRR
rychlá reaginová reakce, netreponemový test na zjištění syfilisu

sed.
sedimentace červených krvinek

SF (symfýza)
spona stydká

SAG (GBS)
streptococcus agalactiae. Vyšetření na streptokoka se provádí přibližně ve 36. týdnu těhotenství. Pokud je nález pozitivní, jsou během porodu podávána nitrožilně antibiotika, aby nedošlo k infekci miminka.

SC (anglicky = sectio caesarea)
císařský řez

Thorax AP
průměr hrudníku plodu v předozadním rozměru v centimetrech

TK
krevní tlak

TP
předpokládaný termín porodu

Trombocyty
Počet krevních destiček v krvi

tt
týden těhotenství

TT (anglicky = triple test)
Triple test je vyšetření krve nastávající maminky na genetické vady plodu. Tento test se provádí v 16. týdnu těhotenství

UPT
umělé přerušení těhotenství

USG (UZ)
ultrazvukové vyšetření

VEX
vakuumextraktor (zvon)

VVV
vrozené vývojové vady

VSV
vrozená srdeční vada (můžete se setkat i se zkratkou VCC - vitium cordis congenitum)

 

Vysvětlení cizích slov obsažených v těhotenské průkazce

Amnioskopie
vyšetření barvy a kvality plodové vody pomocí amnioskopu - trubice, zavedené pochvou a děložním čípkem k dolnímu pólu plodového vejce

Sectio caesarea
císařský řez (operační vyjmutí plodu z dělohy)

Cerkláž (cerlage)
sešití děložního čípku při předčasném otevírání porodních cest k udržení těhotenství

Fenylketonurie
porucha metabolismu aminových kyselin. Dochází ke zvýšení aminokyseliny fenylalaninu v krvi, to může vést k mentálnímu postižení dítěte.

Forceps
porodnické kleště

Fundus
děložní dno

Gestóza (preeklampsie)
onemocnění spojené pouze s těhotenstvím, jedná se o současnou přítomnost vysokého krevního tlaku, odpadů bílkovin v moči a otoků. Dochází k různých poruchám metabolismu a krevní srážlivosti, které můžou ohrozit maminku i nenarozené miminko.

Glykosurie
odpady cukrů v moči (projev cukrovky)

Hydramnion
objem plodové vody

Hypotrofický plod
neprospívající plod v děloze. Nejčastěji z důvodu nedostatečné funkce placenty nebo je váha plodu pro daný týden menší než předpokládaná.

Hypertenze
vysoký krevní tlak

Oligohydramnion
nedostatečné množství plodové vody (při nedostatečné funkci placenty, odtoku plodové vody, vývojových vadách plodu, infekčních onemocněních apod.)

Polyhydramnion
nadměrné množství plodové vody (při cukrovce matky, infekčních onemocněních, vývojových vadách plodu apod.)

Primipara
prvorodička

Proteinurie
bílkovina v moči

Psychoprofylaxe
předporodní příprava

Zoonózy
infekční onemocnění, u kterých se původce onemocnění přenáší ze zvířete na člověka

Míša:
Pokud máte jako my rozdílné RF faktory, zřejmě máte v těhotenské průkazce založený i výsledek krve vašeho partnera. Než těhotenskou průkazku nadobro odevzdáte v porodnici, udělejte si kopii, jinak je možné, že bude muset partner na krev s dalším těhotenstvím zbytečně znovu. Pozor také na varianci oblíbeného úsloví “škrábe jako doktor”. V porodnici těhotenskou průkazku po mém lékaři nevyluštili, tak jsem za ním musela jet a požádat ho o její přepis. Nadšený rozhodně nebyl.

Co mě čeká u gynekologa v druhém trimestru? 14-27tt
Jak se připravovat na porod ve druhém trimestru? Musím se už teď rozhodnout, kde chci rodit?